Redovisningshuset

Redovisning / support för alla bolagsformer.
Redovisningshuset på Ekerö KB

Redovisningshuset på Ekerö KB

Redovisning / support för alla bolagsformer.

Kontakt

Våra tjänster

Om byrån

Länkar

Välkommen till Redovisningshuset Ekerö!

Vi erbjuder redovisningstjänster, bokföringstjänster och deklarationstjänster i hela landet. Vi hjälper dig med momshantering och skattefrågor i alla dess former. Redovisningshuset kan hantera din redovisning, dina löner, moms och bokföring. Vi hjälper även till med bolagsbildning och avveckling av bolag. Lönehantering och bokföring behöver ej bli onödigt dyrt. Kontakta oss för vidare förfrågningar.

Moms och Inkomstdeklarationer

Beroende på vilken momsperiod som gäller för ditt företag skall du redovisa moms antingen varje månad, varje kvartal eller en gång per år. Vid försäljning...
Läs mera "Moms och Inkomstdeklarationer"

Vi har ny hemsida….

Visserligen är den inte färdig än, men vi jobbar på det.
Läs mera "Vi har ny hemsida…."

Vi hjälper er med årsredovisningen

Olika aktiebolag, oftast beroende på storlek, skall utforma sin årsredovisning efter bestämda mallar och då olika innehåll och noter /kommentarer.
Läs mera "Vi hjälper er med årsredovisningen"

Hjälp med bolagsbildning och avveckling

En verksamhet kan bildas på olika sätt och med olika ansvar och risker. Det finns för o nackdelar med de olika bolagsformerna.
Läs mera "Hjälp med bolagsbildning och avveckling"

Om byrån

Verksamheten startade 1977 som aktiebolag med verksamheter inom fastigheter och revision. Under 2010 namnändrades verksamheten till Redovisningshuset på Ekerö KB med organisationsnummer 969624-1158. Huvudvikten av arbete i bolaget har under åren varierat beroende på uppdrag, omfattning och karaktär på kundernas efterfrågade tjänster.

Idag har vi en del större kunder och flera små med ansvar för i stort sätt hela företagets kamerala avdelning. Under senare år har skattefrågor utgjort en allt större del av företagets verksamhet tillsammans med rent juridiska frågor.

I augusti 2020 flyttade vi till Villagatan 14, 641 61 Valla, Katrineholms kommun

Medlem SRF.

Moms och Inkomstdeklarationer

Beroende på vilken momsperiod som gäller för ditt företag skall du redovisa...
Läs mera "Moms och Inkomstdeklarationer"

Vi har ny hemsida….

Visserligen är den inte färdig än, men vi jobbar på det.
Läs mera "Vi har ny hemsida…."

Vi hjälper er med årsredovisningen

Olika aktiebolag, oftast beroende på storlek, skall utforma sin årsredovisning efter bestämda...
Läs mera "Vi hjälper er med årsredovisningen"

Våra tjänster

Som stins under färden hjälper vi till med:

REDOVISNING

Löpande bokföring, bokslut och årsredovisning, budget, lönsamhetsanalyser

SKATTERÄTT

Deklarationer skatt och moms, inkomstdeklarationer, omprövning, överklagan.

PERSONAL

Lönehantering, anställningsavtal

JURIDIK

Avtal av olika slag, skatterätt, bouppteckning, bolagsbildning, avveckling

ÖVRIGT

Fakturering, inkassohantering, bollplank i ekonomiska och juridiska frågor