Redovisning / support för alla bolagsformer.
Redovisningshuset

Våra tjänster

Som stins under färden hjälper vi till med:

REDOVISNING

Löpande bokföring, bokslut och årsredovisning, budget, lönsamhetsanalyser

SKATTERÄTT

Deklarationer skatt och moms, inkomstdeklarationer, omprövning, överklagan.

PERSONAL

Lönehantering, anställningsavtal

JURIDIK

Avtal av olika slag, skatterätt, bouppteckning, bolagsbildning, avveckling

ÖVRIGT

Fakturering, inkassohantering, bollplank i ekonomiska och juridiska frågor