Redovisning / support för alla bolagsformer.
Redovisningshuset

Om byrån

Verksamheten startade 1977 som aktiebolag med verksamheter inom fastigheter och revision. Under 2010 namnändrades verksamheten till Redovisningshuset på Ekerö KB med organisationsnummer 969624-1158. Huvudvikten av arbete i bolaget har under åren varierat beroende på uppdrag, omfattning och karaktär på kundernas efterfrågade tjänster.

Idag har vi en del större kunder och flera små med ansvar för i stort sätt hela företagets kamerala avdelning. Under senare år har skattefrågor utgjort en allt större del av företagets verksamhet tillsammans med rent juridiska frågor.

I augusti 2020 flyttade vi till Villagatan 14, 641 61 Valla, Katrineholms kommun

Medlem SRF.